Prisijunkite prie elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) (deklaravimas.vmi.lt ) per savo banką arba naudodami el. parašą.


Kairėje spauskite „PILDYTI FORMĄ“.


Pasirinkite iš populiariausių prašymų sąrašo ir spauskite „PRAŠYMAS SKIRTI PARAMĄ“.

Spauskite „FORMA ELEKTRONINIAM PILDYMUI“.

Atsidarius dokumentą, pildykite asmeninę informaciją apie save laukeliuose 1, 2, 3V, 3P, 4.

5 laukelyje „MOKESTINIS LAIKOTARPIS“ pasirinkite praėjusius metus – 2020.

6S laukelyje uždėkite „paukščiuką“

E1 laukelyje pažymėkite gavėjo tipą 2 (paramos gavėjas).

E2 laukelyje užrašykite gavėjo identifikacinį numerį: 305393514

E3 laukelyje nurodykite ĮMONĖS VEIKLAI.

E4 laukelyje pasirinkite skiriamą dalį: 1,2%.

E5 laukelyje pasirinkite, kuriam laikotarpiui skirsite paramą.

Viršuje, dešinėje pusėje paspauskite mygtuką „PATEIKTI DEKLARACIJĄ