People search-amico

Savanoriška ir studijų praktika

Siekdami tinkamai pasirinkti profesiją, pagilinti savo praktines žinias ar įgyti naujų, asmenys iki 29 metų turi galimybę abipusiu arba trišaliu susitarimu, įstaigoje ar organizacijoje atlikti nemokamą savanorišką praktiką. Tokia praktika teisėtai atliekama tik pasirašius savanoriškos praktikos sutartį, priešingu atveju tai bus laikoma nelegaliu darbu.

Praktika – tai studijų proceso dalis, kurių metu studentai pagal specialybę dirba praktikos institucijoje. Praktikos metu studento žinios patikrinamos, pritaikomos bei tobulinamos praktinėje profesinėje veikloje. Lietuvos aukštosiose mokyklose organizuojamos praktikos, suteikia studentams galimybę įgyti praktinių įgūdžių realioje profesinėje aplinkoje ir bendrą supratimą apie savo būsimą profesinę veiklą. Praktikos metu studentai taip pat sužino, kokių teorinių žinių bei praktinių įgūdžių tikisi jų būsimieji darbdaviai. Tai sustiprina studentų motyvaciją tolimesnėms studijoms aukštojoje mokykloje bei skatina profesinį tobulėjimą. Praktikos kokybė bei jos metu gaunama nauda labai priklauso nuo įmonės, kurioje atliekama praktika, veiklos specifikos atitikimo studento profesinei sričiai. Dėl šios priežasties labai svarbus teisingas praktikos vietos pasirinkimas bei tinkamas pokalbiui su darbdaviu pasiruošimas.

Praktikos sudarymo kriterijai

 • Darbingi asmenys iki 29 metų turi teisę sudaryti savanoriškos praktikos sutartis su darbdaviais – juridiniais asmenimis;
 • Sutarties terminas negali būti ilgesnis kaip  2 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo;
 • Bendras sudarytų sutarčių per kalendorinius metus terminas negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai;
 • Asmuo gali sudaryti savanoriškos praktikos sutartį ne daugiau kaip 3 kartus, o bendras jo sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai.
 • Įmonė likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki numatytos savanoriškos praktikos atlikimo pradžios informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administravimo įstaigą apie sudarytą savanoriškos praktikos sutartį;
 • Savanorišką praktiką atliekantys asmenys yra draudžiami sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis;
 • Asmuo tuo pačiu metu atlikti  savanorišką praktiką gali ne daugiau kaip pagal vieną savanoriškos praktikos sutartį;
 • Savanoriškos praktikos sutartis su ta pačia įmone, įstaiga, organizacija ar kita organizacine struktūra gali būti sudaroma ne daugiau kaip vieną kartą;
 • Savanoriškos praktikos sutarčių skaičius įmonėje negali viršyti 10 procentų visų įmonės darbo vietų (pareigybių) skaičiaus;
 • Savanoriškos praktikos sutartis negali būti sudaroma su juridiniais asmenimis, kurie per paskutinius 12 mėnesių nutraukė darbo sutartis su daugiau negu dešimtadaliu darbuotojų;
 • Savanoriška praktika yra neatlygintina.

Susisiekite su mumis!