Stažuotė užsienyje aplinkosaugos srityje

Darbo pobūdis

DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) – vienas didžiausių Europos fondų, remiantis projektus, skirtus aplinkosaugos technologijoms vystyti, moksliniams tyrimams, gamtos ir kultūrinių vertybių išsaugojimui.

DBU siūlo stipendijas baigusiems Vidurio ir Rytų Europos universitetus ir dirbantiems aplinkosaugos srityje savo šalyse. Programoje dalyvauja Bulgarija, Estija, Kaliningrado sritis, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Čekijos Respublika, Ukraina, Vengrija, Albanija, Bosnija ir Hercogovina, Kosovas, Kroatija, Makedonija, Juodkalnija, Serbija, Slovėnija.

Stipendija suteikiama 6-12 mėnesių mokslinei arba profesinei stažuotei Vokietijos mokslinių tyrimų centruose ir universitetuose. Taip pat galima gauti finansavimą stažuotėms pramonės įmonėse, ministerijose, įstaigose bei nevyriausybinėse organizacijose. DBU laukia paraiškų iš gamtos mokslo specialistų, inžinierių, ekonomistų, teisininkų, dėstytojų ir visų tų, kurie yra susiję su gamtos ir aplinkos apsauga jų gimtosiose šalyse arba Europos Sąjungoje. Kiekvienais metais apie 60 jaunųjų mokslininkų iš aukščiau išvardintų šalių gauna DBU stipendijas.

Programos tikslas – padėti specialistams užmegzti ilgalaikius kontaktus, kurie padėtų sukurti ekspertų tinklą, kaupiantį žinias aplinkosaugos srityje, besikeičiantį informacija ir vykdantį bendrus aplinkosaugos projektus.

Stažuotės trukmė: nuo 6 iki 12 mėnesių.

Finansavimas
Skiriama 1250 eurų mėnesiui.

Atranka
Paraiškoms vertinti kviečiama ekspertų komisija. Vėliau atrinkti kandidatai yra kviečiami pokalbiui savo šalyje.

Būstas
Apgyvendinimą Vokietijoje organizuoja DBU ir kviečiančioji institucija. Kandidatai gali pateikti savo pageidavimus.

Stažuotė
Stažuotės pradžioje visi stipendiatai praleidžia 4 savaites centrinėje fondo būstinėje Osnabriuke: lanko intensyvius vokiečių kalbos kursus, seminarus, kuriuose sprendžiami pagrindiniai organizaciniai klausimai, dalyvauja kultūrinėje programoje. Po to stipendiatai išvažiuoja į savo stažuotės vietas. Stipendijos gavėjui suteikiamas būstas, skiriama darbo vieta ir projekto/stažuotės vadovas. Vėliau DBU organizuoja seminarus, kurių metu stipendiatai gali pristatyti savo mokslinių tyrimų temas ir supažindinti su pirmaisiais rezultatais. DBU taip pat remia kitus stipendiatų siūlomus projektus.

Ypatingas dėmesys skiriamas kasmetiniam dalyvavimui St. Marienthal /Ostritz Vasaros Akademijoje liepos mėnesį ir Vokietijos Aplinkosaugos apdovanojimo ceremonijai spalio mėnesį.

Stipendiatų pareigos
Gavusieji stipendiją įsipareigoja vykdyti paraiškoje pristatytą projektą. Jie neturi teisės dirbti kitą darbą arba teikti paraišką kitai stipendijai gauti. Jeigu projektas yra nutraukiamas, pakeičiamas arba baigiamas anksčiau, stipendijos gavėjas privalo apie tai nedelsiant pranešti DBU. DBU pasilieka teisę nutraukti finansavimą ir pareikalauti grąžinti stipendiją, jeigu stipendijos gavėjas pateikė klaidingus duomenis, vykdo projektą, neatitinkantį paraiškoje nurodyto arba nepraneša apie kitus pasikeitimus.

Svarbios datos:

paraišką teikti: iki 2020 m. rugsėjo 5 d. čia – https://www.dbu.de/2583.html
interviu su fondo atstovais: 2020 m. spalio arba lapkričio mėn. Vilniuje
intensyvių vokiečių kalbos kursų pradžia: 2021 m. vasario mėn.
stažuotės pradžia: 2021 m. vasario mėn.

Daugiau informacijos nuorodoje https://www.studinfo.lt/stipendijos/dbu

Reikalavimai

Skelbimo tipas

Darbo vieta

Norėdami kandidatuoti prisijunkite.

  • Kontaktinis asmuo:
  • El. paštas:
  • Tel. numeris: